Mag-boluntaryo

Hindi ako makakaupo sa pwesto nang wala ang tulong mo. Ibig sabihin kailangan ko ang tulong mo!

Ako ay laging bukas para sa kahit na anong tulong na maibibigay sa akin. Para mapangasiwaan ang mga boluntaryo, ginawa ko ang websayt na ito. Dito ikaw ay makakasali sa kampanya, binibigyan mo ako ng pahintulot na ikaw ay maabot nang direkta. Ikaw ay pwedeng sumali — kung ikaw ay kasali na, lahat ng impormasyon na iyong pipiliin ay magbibigay tulong sa akin sa pamamahala ng mga boluntaryo.

Kung pipliin mo ang hindi sumali sa kampanya nang direkta, mangyari lamang na makipag-ugnayan.

Mga Paraan Upang Ikaw Ay Makapag-Boluntaryo

Ibahagi at itaguyod ang kampanyang ito sa social media
Ibahagi ang iyong kaalaman sa mga isyu na ikinahaharap ng Lungsod
Tulungan akong makilala ang mga pinuno ng komunidad
Mag-ikot sa mga kalye at distrito
Magbigay at tumulong sa pag-iipon ng salapi para mapondohan ang layunin na ito
Maglagay ng karatula sa iyong binatana sa bahay o opisina
Pumili ng mga pwesto para sa kampanya tuwing may mga kaganapan
Maglagay ng bumper stiker sa iyong sasakyan
Tumulong sa pag-organisa o lumahok sa paglalakap ng pondo
Pamunuan ang mga pagtitipon
Tumulong sa pagtawag sa bangko
Ihanda ang iyong sarili anuman ang mangyari!

Ako ay lubos na nagpapasalamat sa anumang tulong na maibibigay mo

  Sumali sa Kampanya  

Ang bahagi ng mga Boluntaryo ay nakalahad sa Ingles lamang
Logo